Hvordan kan nærmiljøet påvirke planen?
Tidlig i planprosessen ble det arrangert ulike møter med nærmiljøet for å få innspill og bidra til dialog. I februar 2019 gjennomførte vi dialoger i fokusgrupper. Utover vinteren 2019 vil det bli flere informasjonsmøter for nærmiljøet i tillegg til dialog med velforeninger og bydelspolitikere. De som ønsker å komme med kommentarer og innspill kan sende dette direkte til daglig leder i Husebyplatået. Det er også mulig å følge saken via saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Saksnummeret er 201701323.

Når skal prosjektet være ferdig?
Det er i dag ikke mulig å svare på når vi er ferdige. Foreløpig jobber vi med planleggingen sammen med arkitekter og andre fagmiljøer. Deretter skal reguleringsplanen behandles av plan- og bygningsetaten før den til slutt havner hos politikerne på rådhuset. Etter at planen er vedtatt starter byggeprosessen som også vil foregå over flere år. Det er naturlig å tenke seg at prosjektet blir bygget i flere etapper.

Hvor mange boliger blir det?
Antall boliger er foreløpig ikke bestemt, men vi antar at det vil bli 500-550 boliger på Husebyplatået. Dette avhenger av den videre reguleringsprosessen og hvordan vi i detalj velger å utforme leilighetene.

Hvor høyt skal dere bygge?
Det er heller ikke endelig bestemt, men i det forslaget vi jobber med nå viser vi bygg med varierende høyder fra 4 til 10 etasjer. De fleste bygg er vist med høyde på 6-7 etasjer.

Hva skjer med høyspentkablene?
Høyspentanlegget på Husebyplatået skal fjernes, men dette er en del av prosjektet «Nettplan Stor-Oslo» som kjøres i regi av Statnett. Den prosessen kan du lese mer om her.

Hvem er det som utvikler «Trekanttomta» som ligger ved siden av Husebyplatået?
Det har vært en del forvirring om akkurat dette spørsmålet, så takk for at du spør. «Trekanttomta» utvikles av selskapene Miliarium Bolig og Fredensborg Bolig til prosjektet Montebello terrasse. Miliarium eier riktig nok halvparten av Husebyplatået AS, men det er ingen sammenheng mellom utviklingen av Montebello terrasse og Husebyplatået.

Hva slags nye tilbud planlegges på Husebyplatået?
Nøyaktig hvilke tilbud som vil komme er det for tidlig å si noe om, men det planlegges blant annet en dagligvareforretning i Noreveien 24. Vi vil også legge til rette for andre mindre handels- og servicetilbud, kafé etc. Husebyplatået skal gi et bedre lokalt handels- og servicetilbud til alle som bor i nærområdet. Det betyr mulighet til å handle uten å være avhengig av bil og for eksempel handle på vei hjemover for de som benytter T-banen. Vi tar for øvrig gjerne i mot innspill om hva slags tilbud man ønsker seg i nærmiljøet.