Fokusgrupper

Husebyplatået, 26. februar 2019 – Husebyplatået AS gjennomførte den 12. og 13. februar samtaler med fokusgrupper fra nærområdet. Det var i alt 17 personer som deltok i gruppene, syv menn og ti kvinner.

Fokusgruppene møttes i Husebybakken 28 den 12. og 13. februar.

Hensikten med fokusgrupper er å få en tettere dialog med enkeltmennesker som bor i nærområdet og har viktige synspunkter på utviklingen.

Målet er å bruke denne innsikten både i reguleringsarbeidet og i kommunikasjonsarbeidet. En av tilbakemeldingene vi fikk var at nærmiljøet har et sterkt ønske om mer informasjon. Det skal vi forbedre gjennom blant annen denne hjemmesiden.

De som deltok i fokusgruppene forblir anonyme. Arbeidet med fokusgruppene er gjennomført av et firma som er uavhengig av Husebyplatået AS. Både utvelgelse av deltakere, gjennomføring av samtalene og tilbakemelding til Husebyplatået følger en profesjonell standard som sikrer objektivitet.