Husebyplatået AS eier den såkalte «Statnett-tomten» på Montebello og arbeider med en reguleringsplan der det tidligere næringsområdet transformeres gjennom etablering av gode boliger kombinert med næring, handel, service og kultur.

Organisasjonen

Husebyplatået AS eies av eiendomsutviklerne JM Norge og Miliarium Bolig.

Det er arkitektkontoret White som utvikler planen på oppdrag fra Husebyplatået AS. Oddveig Foss fra JM Norge er prosjektleder og Tom Bratlie er innleid som daglig leder. Styreleder er Martin Høeg Haanes.

Har du spørsmål om prosjektet som du ikke finner svar på her på hjemmesidene kan du gjerne sende en mail til Tom Bratlie på tom@bratlie.no eller ringe 905 21 904.